Växt VS Animal Protein: Hälsa, näring och miljö

animaliska och vegetabiliska proteiner - Powers närings och miljöfrågor Proteinerna är vattenlösliga makromolekyler som används vid bildningen av allt organiskt vävnad (ben, muskel ... etc). De fysiologiskt säkerställer funktionerna hos hormoner, enzymer, antikroppar. Om proteiner existerar i talrika former, är inte alla bildade som en molekylaggregatet 22 sk proteinogen aminosyra. [...]