9 miljarder män


Dela den här artikeln med dina vänner:

Mer än nio miljarder människor på jorden i 2050

Världens befolkning förväntas växa med 2,6 miljarder under nästa 45, från 6,5 miljarder i år till 9,1 miljarder i 2050, enligt en FN-rapport som släpptes på torsdagen.Större delen av ökningen kommer att ske i de minst utvecklade länderna, vars befolkning kommer att öka från 5,3 miljarder idag till 7,8 2050 miljarder kronor medan det i mer utvecklade länder förblir stabila vid 1,2 miljarder.

Denna rapport, från FN: s avdelning för ekonomiska och sociala frågor, innehåller den senaste uppdateringen, gjord i 2004, av siffror om världens befolkning. FN genomför dessa uppdateringar vartannat år.

Enligt dokumentet kommer planets befolkning att nå tröskeln till 6,5-miljard nästa juli, en ökning med 380 miljoner själar sedan 2000, det vill säga en genomsnittlig årlig ökning av 76-miljoner.

Trots en nedåtgående prognos av den genomsnittliga fertilitetshastigheten - från 2,65-barn per kvinna idag till 2,05 i 2050 - förväntas världens befolkning växa med cirka 34 miljoner per år i mitten av århundradet.

Befolkningen förväntas dubbla i de minst utvecklade länderna 50 i världen, från 0,8 miljarder i 2005 till 1,7 miljarder i 2050. Det bör även tredubblas i länder som Afghanistan, Burkina Faso, Burundi, de två Kongo, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Uganda, Tchad och Östtimor.

Däremot förväntas befolkningen i 51-länder eller regioner, som Tyskland, Italien, Japan och de flesta av de tidigare Sovjetunionen, minska mellan 2005 och 2050.

Under de närmaste 45 åren, nio länder väntas stå ensam för mer än hälften av den beräknade ökningen av världens befolkning: Indien, Pakistan, Nigeria, Kongo, Bangladesh, Uganda, USA, Etiopien och Kina, som anges i minskande order av deras bidrag till den totala ökningen.

Den globala medellivslängden, som steg mellan 46 år 1950 och 1955 att 65 år mellan 2000 och 2005, förväntas öka och nådde 75 år 2050. I de mest avancerade länderna borde det gå från 75 år idag till 82 år i mitten av århundradet.

I de minst utvecklade länderna bör dock denna livslängd, som nu uppskattas till strax under 50, stiga till 66 i 2050. Rapporten noterar emellertid att så många länder i denna grupp påverkas av aids-pandemin, beräknas den beräknade ökningen av förväntad livslängd bero på genomförandet av effektiva program för att behandla och förebygga sjukdomen.


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *