Vibrationsanalys av en motor med vatteninjektion


Dela den här artikeln med dina vänner:

Vibrationsegenskaper (nodanalys) av en Mercedes 220D dieselmotor med och utan Pantone-system 5 tester vid 7 mars 2007 vidIUT Roanne i laboratoriet för analys av signaler och industriella processer.

Tre accelerometer sensorer placeras på cylinderhuvudets bultar. De ligger respektive ovanför 1-, 2- och 4-cylindrarna. En fjärde accelerometer placeras på en fläns i motorblocket framför cylindern 1. Slutligen fixeras en induktiv sensor vid startringen.

Signalbehandling från den induktiva sensorn

Från den induktiva sensorns signal uppskattar vi den momentana rotationshastigheten hos motoraxeln.

Vi provar denna hastighet i vinkeldomänen och beräknar det synkrona genomsnittet vid motorcykeln som representerar medelhastighetsvariationerna i cykeln.

Delvis slutsats

Om det är liten skillnad i den första toppen som motsvarar chockerna på grund av förbränningen av 1-cylindern, å andra sidan finns det en nästan total försvinnande av den andra toppen som kan motsvara de chocker som åstadkommes genom kolvens lutning. Detta fenomen verkar också förekomma i 2-cylindern, även om det är mycket mindre uppenbart.


Läs mer: liknande montering med ånggenerator utförd på en 205

Ladda ner filen (en prenumeration på nyhetsbrevet kan krävas): Mercedes 220D, vibrerande analys av en gillier-pantone-motor dopad med vatten

Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *