Kina minskar importen av utländska industriavfall kraftigt. En jordbävning eller en chans för den europeiska återvinningsindustrin?

Sedan 1er januari 2018 har Kina beslutat att blockera importen av många kategorier av avfall. Kina är också världens första återvinningsanläggning efter att ha varit den första tillverkningsanläggningen i världen! Detta beslut innebär många problem både i våra länder och där. Analys av fakta! Ett förbud [...]

ufc energimärkning

Energimärkning: förbättra informationen om energiprestanda och produktens hållbarhet

Energimärkning: UFC har just släppt en studie om produktprestanda och hållbarhet som är ett ökande konsumenthänseende. Medan revisionen av energimärkningsdirektivet fortfarande pågår på europeisk nivå, publicerar UFC-Que Choirir de slutliga resultaten av en kvalitativ undersökning (1) som framhäver själva [...]