Ett fat olja till 380 euro i 10 år?


Dela den här artikeln med dina vänner:

PARIS (Reuters) - En tunn olja kan kosta 380-dollar på tio år, nästan åtta gånger mer än idag, säger investmentbanken Ixis-CIB i en studie som publicerades måndagen.

« Par analogie avec les chocs pétroliers des années 1970, il ne nous semble pas déraisonnable de prévoir un prix de 380 dollars le baril pour le pétrole en 2015 », écrivent les auteurs de cette étude, les économistes Patrick Artus et Moncef Kaabi.

Ils jugent au contraire « très conservatrices » et « totalement déraisonnables » les hypothèses selon lesquelles le prix du baril de brut, qui oscille aujourd’hui autour de 50 dollars, pourrait revenir entre 30 et 40 dollars dans les dix ans à venir.

För närvarande ligger världsoljekonsumtionen (84,3 miljoner fat per dag) under den maximala kända produktionskapaciteten (87 miljoner bpd).Extrapolera aktuella trender i den globala oljekonsumtionen, ekonomer IXIS-CIB tror att det kommer att vara runt 108 2015 miljoner fat i och kommer att vara högre än 8% av produktionskapaciteten uppskattas till 100 miljoner fat.

Enligt dem förklarar flera faktorer denna utveckling:

- En liten ökning av produktionskapaciteten som en följd av en stadig minskning av nya oljereserver.

- En ökning av oljeförbrukningen snabbare än BNP-världens globala tillväxt, särskilt med tanke på en betydande ökning av efterfrågan från Kina.

- Den relativt långsamma utvecklingen av alternativa energikällor.

« A l’horizon de dix ans, on peut considérer que les énergies substituables aux combustibles fossiles (retour du nucléaire, hydrogène …) ne se seront pas beaucoup développées », écrivent Patrick Artus et Moncef Kaabi. « Le monde dépendra donc encore des formes usuelles de ressources en énergie. »

Ekonometriska beräkningar de citera, elasticiteten i efterfrågan på olja jämfört med oljepriset kommer att vara i mycket låga krav: en ökning med 25% av råoljepriset skulle bara 1% minskning begäran.

« Pour réduire de 8% en 2015 la demande mondiale de pétrole, il faudrait donc, de 2005 à 2015, une multiplication par 6,9 du prix réel du pétrole », ajoutent-ils. Ce qui donne, en tenant compte d’une inflation annuelle de 2,5% aux Etats-Unis, « un prix nominal du pétrole de 380 dollars par baril en 2015 ».

Källa: Reuters


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *