Förbränning av pellets, analys och jämförelse med andra energier

Jämförande analys av utsläpp och förorening av träpellets i jämförelse med andra energier: bränsleolja, naturgas, sol + gas och luftvattenvärmepump. Dokument på tyska. Debatt på forumet: jämförelse av förorenande utsläpp beroende på typ av uppvärmning. Ladda ner filen (en prenumeration på nyhetsbrevet kan krävas): Förbränning [...]