Förbränning av pellets, analys och jämförelse med andra energier

Jämförande analys av utsläpp och förorening av träpellets i jämförelse med andra energier: olja, naturgas, sol + gas och luftvatten värmepump. Dokument på tyska. Debatt om forums: Jämförelse av förorenande utsläpp beroende på typen av uppvärmning. Ladda ner filen (en prenumeration på nyhetsbrevet kan krävas): Förbränning [...]