Dr Laigrets föreläsning och biologiska omvandlingsfigurer

Artikelrapportering på Dr Laigret presskonferens, i april 1949, påPasteur-institutet i Tunis.

Det ursprungliga (skannade) formatet för denna artikel är inte tillgängligt, det är helt enkelt ett fullständigt transkript. Denna artikel innehåller några intressanta omvandlingsfigurer genom Laigret-processen (biologisk verkan av en bacillus Perfringens)

Dr Laigret avslutar på [...]

Organisk olja Laigret?

Vad är metoden för Dr. Jean Laigret och vilka är de viktigaste resultaten?>
Täck mer än 10 gånger Frankrikes energibehov för transport genom återvinning av vårt hushållsavfall, jordbruk och industri ...

Detta är vad Dr Laigret metod för att producera syntetisk olja genom anaerob jäsning av bakterierna av [...]