Dr Laigrets föreläsning och biologiska omvandlingsfigurer

Artikelrapportering på Dr Laigret presskonferens, i april 1949, påPasteur-institutet i Tunis.

Det ursprungliga (skannade) formatet för denna artikel är inte tillgängligt, det är helt enkelt ett fullständigt transkript. Denna artikel innehåller några intressanta omvandlingsfigurer genom Laigret-processen (biologisk verkan av en bacillus Perfringens)

Dr Laigret avslutar på [...]