Biodiversitet: Ringer de valda.


Dela den här artikeln med dina vänner:

På initiativ av republikens president hölls en internationell konferens "Biodiversitet: Vetenskap och styrning" i Paris. Rapporten från forskare är alarmerande. Som vår president Hubert Reeves säger: "Idag eliminerar vi mer än tusen gånger fler arter än före industritiden. Denna massiva utrotning, den sjätte i jordens historia, mänskligheten är orsaken, det kan vara offeret.

En utmaning är att övervinna och vi tror att förtroendevalda, naturligtvis parlamentet, men också i regioner, departement, kommuner -Forts deras demokratiskt legitimitet är i stånd att öka drivkraften att rätta till situationen.
Övertygad om att de kommer att ha viljan att ta upp en sådan utmaning som utöver nuvarande generationer berör de som kommer att ta över, vi skickar dem en högtidlig överklagande *. Hubert Reeves skrev inledningen och samtalet åtföljs av både presentationen av huvudprinciperna för en renovering av naturarvspolitiken och våra huvudsakliga förslag till den nationella biologiska mångsidighetsstrategin.
ROC-ligan avser att bidra till att göra det vackra målet för konferensen "Besluta idag att leva imorgon" översatt till handling. Detta första initiativ kommer naturligtvis att följas av andra ...

Hämta samtalet till valda tjänstemän


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *