Beräkna vattenfallets potentiella hydraulkraft


Dela den här artikeln med dina vänner:

Beräkning av uppskattningen av den hydraulkraft som ges av ett vattenfall, en ström eller ett flöde av vatten

Läs mer: vår forum för förnybar energi

Kalkylator utvecklad av Volta-El ger dig möjlighet att uppskatta återvinningsbar hydraulisk effekt av en flod eller ström.

Resultatet ger dig en uppskattning av den elkraft som kan användas för att generera vattenkraft.

Detta kan vara intressant om du har en ström nära ditt hem. Detta första resultat ger dig en översikt över produktionsmöjligheterna. För flödesmätning slänger du bara en flottör i vattnet och tidpunkten i ett mätområde, exempelvis 10-mätare. Det är önskvärt att upprepa operationen flera gånger och att göra ett medelvärde.

Den decimaltecken är "punkten", är det onödigt att bekräfta med "Enter" på tangentbordet, helt enkelt ta bort standardinställningarna och ange nya värden, är beräkningen automatiskt.

Kraften ges för en prestation hos systemet "+ generatorblad" av 100%, vilket är ett idealt fall, kommer den verkliga strömmen att bli lägre och beror på tekniken för hydrauliska och elektriska installationen. En korrigeringskoefficient från 0.6 till 0.7 är realistisk.


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *