Klimatförändringar: 182 miljoner potentiella dödsfall i Afrika


Dela den här artikeln med dina vänner:

När nya förhandlingar öppnas i FN för post-Kyoto, uppskattar en Christian Aid-rapport att 182 miljoner människor kunde dö i Afrika av 2100 från direkta orsaker till klimatförändringar.

Denna vecka kommer 190-länderna att representeras, från måndag 15 maj i Bonn som en del av FN: s klimatkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) för vidare förhandlingar om klimatfrågan.

Toppmötet kommer att ledas av den kanadensiska miljöministern Rona Ambrose. I förra veckan led det sig till kanadensiska ekologers vrede som framförallt krävde sin avgång, eftersom den kanadensiska konservativa regeringen (ledd av Stephan Harper) beslutade att inte längre följa Kyotoprotokollet i sin helhet.

Utvecklingsländerna kommer säkert att be de rika länderna att skapa momentum för att inte först betala det ekonomiska priset för dessa miljöstrategier först. "Utvecklingsländerna förväntar sig industriländerna att spela en riktig drivande roll i ansträngningarna att begränsa utsläppen innan de själva accepterar bindande mål", säger Richard Kinley, fungerande sekreterare för FN: s ramkonvention. Ett av de argument som dessa länder gör är att den globala uppvärmningen främst orsakats av de nordliga ländernas livsstil. Faktum är att en västerländare förbrukar 11 gånger mer energi än en invånare i södra länder. Halvparten av CO2-utgåvorna produceras av Norden (24% av världens totala för USA, 10% för euroområdet).

Läs mer


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *