Värme och kyla samtidigt som du sparar energi

Dela den här artikeln med dina vänner:

« La protection du climat grace au chauffage et refroidissement par
geothermie de surface »: tel est l’intitule du premier congres consacre a la geothermie et organise a l’ecole technique superieure (FH) de Biberach le 4
November 2004.
Under ledning av Roland Koenigsdorff - professor vid FH i byggnadsteknik - och Dirk Lyens från EnBW AG,
debatterna kommer att vara på temat energibesparingar.
Geotermisk energi, utsedd av specialister som förnybar energi
« sous estimee », pourrait etre en mesure d’apporter des contributions importantes pour les economies d’energie primaire et la protection du climat, en chauffant des batiments avec des pompes a chaleur en relation avec des sources de chaleur geothermique proches de la surface. Des systemes efficients et economiquement interessants sont actuellement en
utveckling, och även om några av dem redan har realiserats,
geotermisk är fortfarande okänd.
Konceptets syfte är att informera geotermiska möjligheter och diskutera exempel på applikationer med specialister och användare.

Kontakter:
- Bauakademie Biberach - tel: + 49 7351 582-551 eller -552 -
http://www.fh-biberach.de/weiterbildung/Bauakademie/Seminare/geothermie-tag
Källor: Depeche IDW, FH Biberach Pressmeddelande, 21 / 10 / 2004
Redaktör: Nicolas Condette, nicolas.condette@diplomatie.gouv.fr


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *