La Chine souhaite diversifier ses sources d’énergie


Dela den här artikeln med dina vänner:

Kina, som fortsätter sin ekonomiska och demografiska utveckling kommer så småningom att bli världens första förorenare

Den internationella energimyndigheten uppskattar att Kina och Indien tillsammans kommer att ta över USA (första förorenaren) till 2015.
Medan miljöhanteringen fortfarande är ett otvetydigt problem i Kina, vilket framgår av den senaste bensenföroreningen av Songhua-floden, växer landet alltmer till förnybar energi som en säkerhetskopia till sin utveckling.

Kinesisk kolkraftverk

Läs mer


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *