CITEPA, en mängd information!


Dela den här artikeln med dina vänner:

CITEPA (Interprofessional Center for Atmospheric Pollution Studies) utför mycket omfattande studier om de olika förorenande utsläppen som härrör från mänsklig aktivitet.

Vi rekommenderar särskilt studien "Förteckning över växthusgasutsläpp i Frankrike enligt FN: s ramkonvention om klimatförändringar" disponible ici.

Ytterligare studier finns i avsnittet "Miljö" i nedladdningarna ( klicka här )

På denna sida visas alla offentliga studier av CITEPA.

Besök CITEPAs webbplats


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *