Co-Carrier lanserar en ansökan om legalisering av HVB


Dela den här artikeln med dina vänner:

Onsdag September 21 2006 den samåkning Association lanserar cyberaction: en petition köra lagligt med ren eller rå vegetabilisk olja (PVO / HVB) i våra dieselmotorer.

8s europeiska direktiv kan 2003 ( synlig här ) indikerar att:

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2004. De skall genast underrätta kommissionen om detta. (Artikel 7) »

Detta är ett direktiv som krävs mot franska lagar sedan 1 januari 2005!

Det vill säga att den franska regeringen, liksom andra europeiska länder, måste "främja användningen av biobränslen eller andra förnybara bränslen i transporter"

Besök Co-Carriage webbplats och ladda ned framställningen.


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *