Konferens: Hur man närmar sig efter Kyoto?


Dela den här artikeln med dina vänner:

Klimatfrågan har blivit centralt för Europa.
Det debatteras inte längre om dess verklighet utan politiska strategier. Mot bakgrund av verklig osäkerhet om omfattningen av konsekvenserna måste vi agera. Men hur? Kyotoprotokollet? Inte alla har skrivit det. Har exemplet en dygd? Hur ska Frankrike och Europa ta itu med tiden efter Kyoto?

Laurence Tubiana är chef för institutet för hållbar utveckling och internationella relationer. Det kommer att öppna en cykel av konferenser av hög nivå men öppen för alla. Det kommer att fortsätta under hela året med de blå verkstäderna. Stark också av hans regeringar erfarenhet,
Laurence Tubiana presenterar sin egen vision.

Konferens - Konfrontation och utvidgad debatt - Symposium Symposium

Tisdag 25 januari 18 timmar 15
till 20 15 timmar av: Laurence TUBIANA
Chef för Iddri
Institutet för hållbar utveckling och internationella relationer

Leonardo da Vinci Universitetspolen
Fotgängare: Metro Defense (92) och höger om arken
Bil: Parkering vid 12 av Leonardo da Vinci 92400 - Courbevoie (Plan)


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *