Kostnaden för avfallshantering har fördubblats


Dela den här artikeln med dina vänner:

Enligt byrån för miljö och energi Management (ADEME), kostnaden för avfallshantering kommunalt -Den hushållsavfall, avloppsslam och avfall élagage- har ungefär fördubblats under tio år. Innan subtrahera något ekonomiskt stöd varierar det från 130 att 220 euro per ton, till 40 95 euro per invånare och år. Men den här siffran bör öka mindre kraftigt under de närmaste åren, säger ADEME.

källa: ADEME

Ekonomi notering: Om det är "normalt" att massan av avfall ökar är det konstigt att den specifika kostnaden ökar också.
Faktum är att tekniska och organisatoriska uppgraderingar till avfallsanläggningar, sorteringsanläggningar eller förbränningsanläggningar tenderar att minska dessa kostnader ...
Om inte:
- Investeringskostnaderna beaktas exakt (alltså snedvridna beräkningar eftersom avskrivningarna kommer förr eller senare!)
- Detta återspeglar "on" -kostnaden för sortering av avfall. I det här fallet är det källan (förpackningen) som skulle ingripa ... eftersom levande subventioner är rimliga på lång sikt?


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *