Otillbörlig upptäckt


Dela den här artikeln med dina vänner:

Framtidens ljus kommer inte att vara i glödlampor ...

Detta är slutsatsen som kan dras av denna information: http://msnbc.msn.com/id/9777070/

Une découverte accidentelle d’un étudiant de la Vanderbilt University, Michael Bowers, qui pourrait permettre de créer des LED de lumière blanche à l’aide de cristaux de quelques nanomètres qui contiennent environ 33 paires d’atomes.

Normalt, när du exciterar dessa kristaller med hjälp av elektroner eller ljus, producerar de ett färgat ljus. Vår student blev mycket förvånad över att få ett vackert vitt ljus istället för blått med en laser.

L’intérêt de cette découverte est que l’on obtient 2 fois plus de lumière, pendant une durée 50 fois supérieure (+ de 50’000 heures), qu’avec une ampoule standard de 60 Watts et ce, sans produire de chaleur.

En annan intressant punkt enligt föreliggande uppfinning är användarvänligheten av dessa kristaller som kan sättas in i en färg eller annat medium och aktiveras genom elektrisk excitation.


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *