skogsavverkning


Dela den här artikeln med dina vänner:

Incitament behövs för att bekämpa avskogning och klimatförändringar

Förlusten av skogar genererar två miljarder ton kol per år

December 9 2005, Rom - konstaterar att avskogning står 25 procent av alla utsläpp av koldioxid (CO2), en växthusgas som orsakas av mänsklig verksamhet, FAO erbjuds i dag att lämna uppgifter och teknisk rådgivning till länder som deltar i FN: s konferens om klimatförändringar som hölls i Montreal, för att undersöka olika sätt att skapa finansiella attraktioner för att minska avskogning i utvecklingsländerna.

« Les dernières données de la FAO sur le rôle des forêts dans l’atténuation du changement climatique figurant dans notre récente Évaluation des ressources forestières du monde (FRA 2005) illustrent clairement la contribution des forêts à la lutte contre le réchauffement de la planète – et l’aggravation du problème par la déforestation », a déclaré Dieter Schoene, du Département des forêts de la FAO.

« Il existe un certain nombre de stratégies que les pays peuvent utiliser pour surveiller de près les réductions de la déforestation et l’accroissement du stockage du carbone, en particulier dans les pays tropicaux où les forêts sont essentielles pour éliminer le dioxyde de carbone de l’atmosphère”, a-t-il ajouté. Cette comptabilisation serait cruciale pour tout programme visant à créer des incitations financières pour le stockage du carbone dans les pays en développement.

Utsläpp av två miljarder ton kol per år på grund av avskogning

Enligt FRA 2005 rapporten världens skogar är en 283 tank gigaton (GT) av kol skulle göra i sin biomassa, medan den totala kol som lagras i biomassa, Deadwood, strö och jord tillsammans är ungefär 50 procent högre än den mängd som finns i atmosfären eller en miljard ton.

Men bedömningen visar också att förstörelsen av skogar bara ger upp till 2 miljarder ton kol till atmosfären varje år.

« Il est important d’empêcher ce carbone emmagasiné de s’échapper pour maintenir le bilan du carbone. C’est vital pour la sauvegarde de l’environnement », selon M. Schoene.För hela planeten, kollager i skogsbiomassa minskade minst 1,1 Gt per år under perioden 2000-2005, på grund av avskogning och skogsförstörelse, säger Assessment. Kol i skogsbiomassa minskat i Afrika, Asien och Sydamerika under 1990-2005 period, men ökade i alla andra regioner.

Dessa förluster kompenserades delvis av skogsutbyggnaden (särskilt plantager) och en ökning av växande grödor per hektar på vissa områden.


FAO Källa

Göra bättre användning av skogar för att bekämpa klimatförändringen

Det bör inte bara förhindra att skogar omvandlas till andra markanvändningar, men skapar också nya koldioxidreserver genom skogsutbyggnad (nya plantager) och skogsplantering (omplantning av skogsplanterade områden), säger FAO.

Kolbestånden i skogsbiomassa är högst per hektar i Väst- och Centralafrika, liksom i Central- och Sydamerika, enligt FRA 2005.

Speciellt i troperna, där vegetationstillväxten är väldigt snabb - påskyndar absorptionen av kol från atmosfären - trädplantering kan absorbera stora mängder CO2 på relativt kort tid. På dessa områden kan skogar med biomassa och trä ställa upp till 15 ton kol per hektar per år.

FAO och andra experter har uppskattat att den totala retentionen kol som härrör från minskad avskogning, ökad återtillväxt av skogar och ökad agroforestry och plantager skulle kunna göra om 15 procent koldioxidutsläpp från fossila bränslen under de kommande 50-åren.

Källa och för att få reda på mer: Förenta Nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *