Värmepumpar med nya möjligheter


Dela den här artikeln med dina vänner:

Största delen av värmepumpens uppvärmningssystem installerade i privata bostäder drivs av el, så deras effektivitet beaktas alltid i samband med energiförluster vid elproduktion. Å andra sidan är detta annorlunda för värmepumpar som används som energitransmission till exempel värmen hos komprimerade gasbrännare. I deras fall spelar förlusterna på grund av omvandling en mycket mindre viktig roll.

De hade dock till och med bara använts i stor skala. Men det kan snart förändras: värmare med termisk värmepump och låg effekt kommer snart att introduceras på marknaden. De utgör ett intressant alternativ för värmeförsörjning av hus till en eller två familjer.
Energin på informationstjänst RANKA presentera denna nya utveckling i sin broschyr "Heat använder en zeolit ​​värme" ( "heizen sätta Zeolit-Heizgerät"), som finns på adressen: http://www.bine.info eller via telefon: + 49 228 923 790

Kontakter:
- Uwe Milles - tel: + 49 228 923 7926, fax: + 49 228 923 7929 - email:
press@bine.info - internet: http://www.bine.info
Källor: Depeche idw, FIZ Karlsruhe pressmeddelande, 14 / 04 / 2005
Redaktör: Nicolas Condette, nicolas.condette@diplomatie.gouv.fr


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *