Hållbar utveckling i siffror: 120-indikatorer online på Eurostats webbplats


Dela den här artikeln med dina vänner:

I samband med Europeiska rådets möte i mars 22 23 och 2005 som behandlade bland annat en översyn av strategin för hållbar utveckling som antogs av Europeiska unionen i Göteborg 2001, Eurostat, statistikkontor Europeiska gemenskapernas är att tillgänglig för alla användare på webbplatsen indikatorer för hållbar utveckling som nyligen antagits av Europeiska kommissionen. Vissa 120-indikatorer är för närvarande tillgängliga, vanligtvis från 1990. De täcker den europeiska nivån, men också Europeiska unionens medlemsstater, kandidatländerna och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Ladda ner sammanfattningen .pdf

källa: Europeiska kommissionen


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *