Vattendossier: Brist, Förorening, Korruption


Dela den här artikeln med dina vänner:

Marc Laime,
396p, Threshold, 2003.

vattenbrist

Sammanfattning
Vid början av det tjugoförsta århundradet konfronteras våra samhällen paradoxalt med samma problem som i slutet av artonhundratalet: för att säkerställa att varje människa har tillgång till dricksvatten. Mer än 1,4 miljarder människor runt om i världen har inte rent vatten. Mer än 15 miljoner människor dör varje år. Brist dödar. Men denna brist förvärras av störande beteende. Av "gemensamt gott" har vatten blivit en vara till förmån för konglomerat som vill göra sina kolossala investeringar lönsamma. Frankrike har ett särskilt ansvar här, eftersom vårt land är hem till världens två största företag. En kraftfull proteströrelse kämpar för att säkerställa tillgången till säkert dricksvatten som en grundläggande mänsklig rättighet. Förutom den katastrofala förorening som orsakas av det intensiva jordbruket debatteras de främmande företagen i en överdrivande industri och deras opaka ekonomiska praxis som påverkar konsumenten och skattebetalaren. Men reformprojekt blir till lagstiftande havs ormar. På samma sätt som livsmedelssäkerhet och industriella risker är vatten idag en stor fråga när det gäller miljö, folkhälsa och demokrati. Ingen regering kommer att kunna fortsätta utan en realistisk och generös politik.


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *