Otömlig och grön olja erhållen genom jäsning


Dela den här artikeln med dina vänner:

Täck mer än 10 gånger Frankrikes energibehov för transport genom återvinning av vårt hushållsavfall, jordbruk och industri ...

Detta är vad som skulle, om det utvecklades, metoden för Dr. Laigret, bestående av syntetisk olja genom anaerob jäsning av bakterie typ "Perfringens".

Le procédé, contrairement à la majorité des autres traitements de la biomasse (biométhanisation en tête), donne un combustible liquide de qualité, facilement transportable, raffinable et en de nombreux points similaire à du pétrole brut « naturel »…à la différence que ses réserves sont renouvelables!

Lägg till här möjligheten att använda direkt mikroalger, och (förmodligen) nuvarande energikris blir bara konsekvensen av dåliga politiska och industriella testamenten ...

grön och förnybar olja av Laigret

Dr Laigret arbete, i själva verket en stor och historisk upptäckt, går tillbaka till 1940-åren men har ignorerats i årtionden ...

Läs mer:
- Arbetsgrupp Laigret-projektet«
- Diskussion på forumet, med syntetisk artikel och bibliografi förnybar olja
- Sammanfattning av 1949 Science and Life-artikeln biomassa och syntetisk olja
- Ladda ner hela artikeln konstgjord och syntetisk olja av Dr Laigret
- Nedladdning rapporter från Vetenskapsakademien om denna artificiella olja
- Biografi av Dr Laigret på Institut Pasteurs hemsida


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *