Ekonomien för biobränslen i Frankrike


Dela den här artikeln med dina vänner:

Slutligen finns det två huvudtyper biobränslen, beroende på om de går genom industriella raffinaderier eller kan mobiliseras mer för hand.
Industriella biobränslen ingår redan i strategiska jordbruksprodukter och för vilka internationella avtal diskuteras. Frågan för franska tillverkare är att EU i förhandlingar med Mercosur föredrar att bevilja importtullar till Brasilien, som producerar 29 € per hektoliter etanol mot ett franskt kostpris som för närvarande värderas till 50 €, och som bara kan minska gradvis (därav betydelsen av skattebefrielsen). Situationen är bättre för oljeväxter, där befintlig industriutrustning inte används vid full kapacitet. Den största utmaningen idag är skapandet av nya anläggningar för etanol (se Al n ° 71)
Les carburants » artisanaux » sont aujourd’hui utilisables par l’agriculture, tracteurs et installations diverses. L’enjeu pourrait être, outre ce développement » à la ferme « , de créer des marchés dans les autres secteurs de l’économie ; mais que ces nouveaux producteurs d’énergie que sont les agriculteurs en aient une utilisation directe, c’est tout de même la chance d’un avantage économique non négligeable, pour une profession justement portée à l’inquiétude des lendemains.

Källa: AIMVER - Infos nr 75 - December 2004 / January 2005


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *