Ekonomien för biobränslen i Frankrike

Dela den här artikeln med dina vänner:

Slutligen finns det två huvudtyper biobränslen, beroende på om de går genom industriella raffinaderier eller kan mobiliseras mer för hand.
Industriella biobränslen ingår redan i strategiska jordbruksprodukter och för vilka internationella avtal diskuteras. Frågan för franska tillverkare är att EU i förhandlingar med Mercosur föredrar att bevilja importtullar till Brasilien, som producerar 29 € per hektoliter etanol mot ett franskt kostpris som för närvarande värderas till 50 €, och som bara kan minska gradvis (därav betydelsen av skattebefrielsen). Situationen är bättre för oljeväxter, där befintlig industriutrustning inte används vid full kapacitet. Den största utmaningen idag är skapandet av nya anläggningar för etanol (se Al n ° 71)
De "artisanala" bränslena är idag användbara av jordbruk, traktorer och olika installationer. Utöver denna utveckling på gården kan utmaningen vara att skapa marknader inom andra sektorer av ekonomin. men att dessa nya producenter av energi som är bönderna har en direkt användning, är det alldeles samma chans att en obetydlig ekonomisk fördel, för ett yrke som med rätta brutit till morgondagens oro.

Källa: AIMVER - Infos nr 75 - December 2004 / January 2005


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *