Sparar energi tack vare kalla ackumulatorer


Dela den här artikeln med dina vänner:

specialister inom värme och kyla av fjärrtjänster i staden Chemnitz och termodynamik forskare Tekniska Universitet (TU) Chemnitz (Sachsen) är närvarande, och på begäran av förbundsministeriet för ekonomi och (BMWA), forskning för att avgöra om isförpackningar inte ska användas
mer i stora energiförsörjningssystem. Kylsystemets fjärrkylsystem fungerar som en studieapparat för praktisk forskning.

Resultaten av studien kan i framtiden användas nationellt för konstruktion eller modernisering av kylsystem. De olika partnerna i projektet analyserar för närvarande i vilken utsträckning användningen av kalla ackumulatorer kan göra det möjligt att använda
absorptionskylningsmaskiner mer intensivt. Grundtanken: Den kalla ackumulatorn laddas under natten och kan sedan täcka toppbelastningen på fjärrkylsystemet under dagen.

Pour la ville de Chemnitz, cela signifierait qu’une quantite plus importante de chaleur excedentaire produite par la centrale de Chemnitz Nord serait convertie en froid et qu’au total, moins d’electricite serait consommee. Cette solution est d’apres l’avis d’experts non seulement ecologique, mais
också ekonomiskt lönsamt, vilket inte alltid är fallet inom energibranschen.

Les resultats actuels sur la faisabilite technique et l’estimation des couts rend les chercheurs optimistes. La cooperation entre l’universite de Chemnitz et les services de la ville a d’ailleurs ete concretisee en decembre 2004 par l’etablissement d’un contrat entre les deux partenaires.

Kontakter:
- Ulf Uhlig - tel: + 49 371 525 4740 - email:
ulf.uhlig@swc.de
- Thorsten Urbaneck - tel: + 49 371 531 2463 - email:
thorsten.urbaneck@mb.tu-chemnitz.de - internet: http://www.tu-chemnitz.de
Källor: Depeche IDW, TU Chemnitz Pressmeddelande, 07 / 02 / 2005
Redaktör: Nicolas Condette,
nicolas.condette@diplomatie.gouv.fr


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *