Framväxten av kulturella reklam


Dela den här artikeln med dina vänner:

Paul H. Ray, Sherry Ruth Anderson
(2 februari 2001) Yves Michel

kulturella reklam

Återuppta
I USA, och i hela västvärlden, bevittnar vi den snabba framväxten av en grupp med nya värderingar, kulturmaterial. De representerar redan 26% av den amerikanska befolkningen. De kombinerar lyckligt med ekologi, ekologisk mat, personlig utveckling, alternativ medicin, med socialt engagemang, feminina värderingar och en andlig dimension. Det kulturella kreativitets sociologiska ursprung är relaterat till de senaste årtiondenas sociala rörelser.

Ekologi kommentarer
Sociologisk analys av den sociala och andliga förändringen av dagens samhälle. Denna bok hjälper till att bättre förstå hur och varför ett samhälle kan acceptera nya idéer (begrepp av kritisk massa) ...


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *