Tibetanska geotermiska energikraftverk


Dela den här artikeln med dina vänner:

Den autonoma regionen Tibet (Kina, sydväst), hus rika geotermiska resurser som kan leverera kraftverk med en total installerad kapacitet på minst en miljon kW, enligt en tibetansk medlem av Academy of Engineering of China.

En förundersökning av akademiker Dorji och hans kollegor visade att Qinghai-Tibet, som ligger i genomsnitt 4 000 meter var en guldgruva av geotermiska resurser."Det går emot den traditionella teorin att dessa resurser endast existerar i låglänkade vulkanområden," sade geologen, den första tibetanska akademiker.

Tibet vimlar i geotermiska resurser som representerar 80% av landets totala. Fortfarande ofullständig statistik visar att regionen har 700 geotermiska områden, av vilka 342 är exploaterbara och innehåller energi motsvarande 31,53 miljarder ton kol.

Geotermiska fält upptäcktes längs Qinghai-Tibet Railway, världens högsta järnväg under uppbyggnad. Deras verksamhet kommer att bidra till den ekonomiska utvecklingen av områden längs järnvägslinjen, säger Dorji.

Hittills har tre geotermiska kraftverk byggt i Tibet en kombinerad installerad kapacitet på 28,18 megawatt, och en av dem producerar Yangbajing kraftverk mer än 100 miljoner kWh el per år.

Men experter tror att den geotermiska industrin i regionen fortfarande har enorm potential för exploatering, eftersom den nya energin nu bidrar till 30% till det lokala elnätet.

Dorji tillade att fullt utnyttjande av dessa rika resurser skulle bidra till att producera mer el och förbättra energistrukturen, den senare är en ren, recible och säker energi.

"Det kommer att ge el och värme till Qinghai-Tibet Railway och kan användas inom turism såväl som inom sjukvård och fiskodling", sa han.

Forskningen och utvecklingen av geotermisk energi på Qinghai-Tibet-platån går tillbaka till 1960-åren.

källa:http://www.china.org.cn/french/143808.htm


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *