Energi och råvaror


Dela den här artikeln med dina vänner:

Le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et notamment la direction générale de l’énergie et des matières premières (DGEMP) élabore et met en oeuvre la politique du Gouvernement dans le secteur de l’énergie et des matières premières minérales.

Dess uppdrag kan grupperas kring fem axlar:
- Säkerställa energiförsörjningen och råvaruförsörjningen.
- Stärka konkurrenskraften hos produkter och industrier inom energi- och råvaransektorn och därigenom delta i utvecklingen av sysselsättningen.
- bidra till en hållbar utveckling genom att spara fossila och mineraltillgångar, minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa säkerheten för kärntekniska anläggningar och avfall,
- förbättra våra energi- och gruvtillgångar
- Främja internationellt samarbete inom energi och gruv.

Sammanfattning:

Vanliga

La politique énergétique en France
La lutte contre l’effet de serre
Les économies d’energie
L’électricité
L’énergie nucléaire
L’énergie hydroélectrique
Le gaz naturel
olja
Le charbon
Förnybar energi
Les matières premières minérales
Les eaux minérales et thermales

Le prix des energiesLes prix des énergies
Les prix hebdomadaires des produits pétroliers en France et en Europe
L’évolution du cours du Brent daté et du dollar
La comparaison des prix du gaz et de l’électricité en Europe
Repères sur la formation des prix des carburants
Repères sur les marchés pétroliers mondiaux et l’impact sur la formation des prix

La fiscalité des énergies

La fiscalité des énergies
La comparaison des fiscalités énergétiques en Europe
Droits indirects sur les hydrocarbures
La fiscalité des hydrocarbures applicable
Repères sur la fiscalité pétrolière

Statistik

Statistiques énergétiques
Statistiques sur les matières premières minérales

Perspectives énergétiques

Perspectives énergétiques de la France à l’horizon 2010-2020. Un scénario tendanciel
Perspectives énergétiques de la France à l’horizon 2010-2020. (rapport du Commisariat général du Plan)
Les scénarii énergétiques mondiaux à l’horizon 2020 : analyse comparative.
Comment satisfaire la demande mondiale d’électricité en 2020 ?

Autres ressources

Le site de la direction générale de l’énergie et des matières premières (DGEMP)
Le site de l’autorité de sûreté nucléaire


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *