Vindkraftverk och lokal klimatpåverkan


Dela den här artikeln med dina vänner:

Forskare har använt RAMS atmosfäriska modellen
(Regional Atmospheric Modeling System) för att bedöma de effekter som
kunde ha många vindkraftverk på Grandes klimat
Plains. Somnath Baidya Roy, Princeton University (New
Jersey), och hans kollegor simulerade närvaron av en flotta 10000
jätte vindkraftverk med 50-blad koncentrerad på 9300
kvadratkilometer i norra Oklahoma. I denna region, han
natt är det en snabb vind som skiljer den kalla, fuktiga luften nära
jord av den heta och torra i höjden. Erfarenheten har visat det
turbiner, fånga denna ström, orsaka turbulens i
deras kölvatten som orsakar en vertikal blandning av luftmassorna.
Och när den varma luften når ytan, får vi samma typ
klimatpåverkan än det som produceras genom avskogning i
stor skala. För tillfället är dessa resultat fortfarande bara
preliminära men de betonar vikten av att försöka
förbättra vindturbinrotorerna för att minska turbulensen.

NYT 02 / 11 / Fånga vinden, ändra vädret
http://www.nytimes.com/2004/11/02/science/02obox.html


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *