Övertygande test av ett system av elektrisk generation från våldets kraft


Dela den här artikeln med dina vänner:

Forskare från Vetenskapsakademien i Kinas energikonverteringsinstitut i Guangzhou har kunnat stabilt generera elektrisk energi från vågornas styrka under havsförsöket av deras nytt system.

Les resultats experimentaux du systeme se sont reveles satisfaisants en terme de stabilite et de performance dans le cas de petites vagues.Les vagues sont une source d’energie peu exploitee car tres instable. Des statistiques ont revele que l’energie maximale qui peut etre generee est 7 a 10 fois superieure a la moyenne d’energie obtenue en dix minutes. L’essai du nouveau systeme a permis de produire 6 kW et a montre une bonne stabilite.

Institutet planerar att bygga det första vågkraftverket. Det kommer att producera el för konsumtion av en by och även för avsaltning av vatten.

Källor: Vetenskapsakademin i Kina,
http://english.cas.ac.cn/Eng2003/news/detailnewsb.asp?infoNo=25327 ;
Energy Conversion Institute i Canton,
http://www.giec.ac.cn/giec/giec_english/index.htm


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *