Studie av fenomenet sonoluminescens


Dela den här artikeln med dina vänner:

Presentation, studie och övning av Sonoluminescensfenomenet 12 sidor av F.Moulin.

Introduktion

La sonoluminescence est la conversion de « son en lumière ». Elle se produit lorsqu’une ou plusieurs bulles, piégées à l’intérieur d’un liquide par un champ acoustique sinusoïdal, sont forcées à osciller pendant les phases de compression et dépression de l’onde acoustique. Le comportement non-linéaire de chaque oscillateur-bulle devient alors très particulier. En effet, quand l’amplitude de la pression acoustique incidente sur la bulle dépasse le bar, on observe alors, après une phase d’expansion de la bulle, une phase de compression très brutale qui conduit à l’effondrement de la bulle au cours duquel des conditions extrêmes de pression et de température sont atteintes à l’intérieur de la bulle. Parmi tous les phénomènes intéressants qui sont alors observés, l’émission de lumière par la bulle est certainement le plus intrigant.

Trots de viktiga framsteg som gjorts i detta ämne är mekanismen för ljusproduktion samt uppskattningen av temperaturen uppnådd inom denna bubbla ännu inte fullständigt förstådd och flera teorier försöker förklara denna mekanism.

Historia av sonoluminescens

Fenomenet sonoluminescens uppträder när en liten gasbubbla faller snabbt i en vätska. Det finns två klassificeringar av sonoluminescens: sonoluminescens avges av flera bubblor (Multiple Bubble sonoluminescens, MBSL) och sonoluminescens avges av en enda bubbla (Single bubbla sonoluminescens, SBSL). I 1933 har N. Marine och JJ Trillat observerat att de fotografiska plåtar var imponerade genom nedsänkning i en ultraljudsvätske omrörd, vilket därigenom frilägger MBSL. I 1934 skrev H. Frenzel och H. Scholtes från Köln universitet att de reproducerbart kan producera lågt men synligt ljus i vatten med hjälp av ultraljud. Det är svårt att studera eftersom MBSL bubblor kvarstår endast ett fåtal akustiska cykler avger ljus endast under några nanosekunder och är i ständig rörelse.

Dessa begränsningar slutade forskning om sonoluminescens tills SBSL, upptäckt i 1988, producerades när HG Flynn skrev en sammanställning av teoretiska modeller för rörelsen av akustiskt upplysta bubblor. Från denna information var DF ​​Gaitan, då en doktorand, den första som observerade och kontrollerade fenomenet sonoluminescens med en enda bubbla som implanterade utan att förstöra 20 000 gånger per sekund under effekten av en tryckvåg. stationär producerad av ultraljud. SBSL är mycket lättare att studera eftersom en enda bubbla fångas stationärt i en tank. Denna bubbla kan vara extremt stabil och lysa i flera minuter, vilket gör det möjligt att studera bubblan och det utsända ljuset som är synligt för det blotta ögat. Det är den här typen av sonoluminescens som vi föreslår att lyfta fram och studera experimentellt här.

Läs mer: sonoluminescens eller sonofusion


Ladda ner filen (en prenumeration på nyhetsbrevet kan krävas): Studie av fenomenet sonoluminescens

Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *