Teknisk studie och jämförande tester på tunna isolatorer


Dela den här artikeln med dina vänner:

Teknisk studie och jämförande tester på tunna isolatorer. Initial termisk prestanda av tunna reflekterande produkter (PMR)

Utgåva av CSEC, Vetenskapligt och Tekniskt Centrum för Byggande.

Bakgrund och omfattning av studien

Le CSTC ainsi que d’autres organismes, dont les pouvoirs publics, sont aujourd’hui confrontés à des demandes d’information en nombre croissant concernant les produits appelés communément « produits minces réfléchissants » (PMR). Les pouvoirs publics, partenaires de cette étude, souhaitent des clarifications quant aux caractéristiques de ce type de produit, notamment en vue de l’application de la réglementation thermique en vigueur dans chaque Région du pays.
Eftersom en av CSEC: s uppdrag är att genomföra vetenskaplig och teknisk forskning för att bättre informera byggsektorn om utvecklingen av material och implementeringsmetoder har BBRI blivit ombedd att föreslå en studie om föreställningarna termisk PMR.Studien gjorde det möjligt att bestämma termiska prestanda hos flera av dessa produkter, huvudsakligen på grundval av en mätkampanj utförd vid CSEC: s experimentstation.

En tunn reflekterande produkt innefattar, i sin centrala del, med ett tunt skikt av material (plastskum, polyetenfilm droppa luftbubblor eller ett fibermaterial) som omfattas på den ena eller båda sidorna av reflekterande ark (ark aluminium eller aluminiserade filmer). Vissa produkter är av flerskiktstyp, varvid skikten är åtskilda av mellanliggande reflekterande ark. Den totala tjockleken är i allmänhet mellan 5 och 30 mm.
Endast termiska prestanda för produkterna under vinterperioden har studerats.

Solens prestanda (dvs. solfaktor) av strukturer med PMR ansågs inte, och heller inte andra egenskaper som resistens mot diffusion av vattenånga, akustisk isolering eller brandreaktion.

De termiska prestandorna mättes på produkterna i sitt ursprungliga tillstånd, det vill säga som de levererades av tillverkarna och placerades på ett idealiskt sätt.

Inverkan av användningsförhållandena och genomförandet på produktens termiska prestanda samt effekten av eventuell nedbrytning av termiska egenskaper över tid har inte studerats.

Studiens allmänna metodik samt ett förslag till testprocedur presenterades för de olika partnerna och diskuterades före mätkampanjens start. Varje partner (myndigheter, vetenskapliga experter och tillverkare) fick möjlighet att kommentera. Dessa införlivades i arbetsprogrammet när de enades enhälligt av de vetenskapliga partnerna i studien (de två vetenskapliga experterna och CSEC).

Metoden som användes var att bestämma PMR: s värmevärde, å ena sidan, på grundval av laboratoriemätningar (under stationära gränsvillkor) och å andra sidan på grundval av mätningar gjorda i celler av testas under verkliga yttre förhållanden (icke-stationär bensinregim). Resultaten av dessa två typer av mätningar jämfördes med varandra samt med resultaten av beräkningar utförda enligt gällande normer.

Bilaga 2 (35) ger en allmän översikt över planeringen av studien (hållande av huvudmötena, testperioder, ...).

Läs mer: att isolera med ett blad av luft? och läsa är tunna isolatorer en acceptabel isoleringslösning?


Ladda ner filen (en prenumeration på nyhetsbrevet kan krävas): Teknisk studie och jämförande tester på tunna isolatorer

Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *