Eurovignette, en rättvisare skatt


Dela den här artikeln med dina vänner:

Parlamentet antar beskattningen av lastbilar på transeuropeiska nät.

Det är ingen överraskning att Europaparlamentet antog vid andra behandlingen förslaget till direktiv "Eurovignette" som förelåg det i torsdagen i Strasbourg.

En text som avser beskattning av alla kommersiella fordon som använder transeuropeiska vägnät och som bör valideras utan väsentliga ändringar av transportministrarna. "Denna skatt kommer inte att läggas till de andra utan ersätter årsavgiften", säger den belgiska parlamentsledamoten Mathieu Grosch (Europeiska folkpartiets kristdemokrater), som insisterar på att det ska vara mer "rättvist" . Bestämd enligt km som reste och inte rullande, kommer det bättre att motsvara användarens / förorenarens betalarens princip, och särskilt eftersom texten föreskriver en variation av tullsatsen enligt utsläpp av skadliga partiklar . "Renare fordonet, desto lägre skatt kommer att bli," kommenterar Mathieu Grosch. En annan känslig fråga är den destination som upptagna medel har, ett ämne där staterna är särskilt avundsjuk på sina befogenheter. På denna nivå lämnas parlamentet med en global rekommendation om att intäkterna ska tilldelas "förbättrad rörlighet" för att undvika att pengarna överförs till ståndpunkter som inte skulle ha något att göra med transport.Läs mer


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *