Första starten på en vatteninjektion och länkar


Dela den här artikeln med dina vänner:

Den här sidan är en del av filenHjälper att utföra en vattendopning Gillier Pantone

Första påbörjandet av en vattendopning

1) För första starta det rekommenderas att placera ett finmaskigt i röret som kommer in i venturiröret, för att stoppa svets skräp eller delar som kan lossna och sväljas av motorn.

2) För snabbare snabb effektivitet, är icke drickbart vatten som används kalksten där så är möjligt, är motorn under hög belastning används för att värma reaktorn till vattennivån i bubblaren vara vid dess maximala höjd, för bubbla bara med hög hastighet.

3) Normalt efter en timmes vandring under belastning blir stammen vitaktig. Dessa kalkstenslagringar tillåter elektriskt att isolera "naturligt" delvis stammen.

Läs mer: länkar till forums

Denna fil är en syntes av mycket många försök och fel som till stor del gjorts av André P. på vår forums.

På nivå med vetenskapliga förklaringar, (för många?) Många teorier har uppstått sedan 2001. Den mest intressanta och trovärdiga (och dessutom bekräftas av erfarenhet åtminstone delvis) är joniseringen av vattenånga. Läs mer: Gillier-Pantone: jonisering av vattenånga.


forums tillägnad vatten dopning och pantone motor

Andra delar av den här filen

Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *