Kallfusion stagnerar, enligt DOE


Dela den här artikeln med dina vänner:

På begäran av en handfull fysiker har Energiministeriet (DOE) genomfört en utvärdering av den senaste undersökningen om kall fusion de senaste månaderna. Auditioner organiserades och en publikation analyserades av en panel av 18-experter. Men de presenterade resultaten övertygade inte det statliga organet för vilket små framsteg har gjorts inom femton år, särskilt när det gäller reproducerbarhet av experimenten.

1989 är den kallaste tiden på dagen då Stanley Pons och Martin Fleischmann vid University of Utah meddelade att de har återskapat den energibeslutande processen som uppträder i stjärnorna. i en enkel burk vatten innehållande deuterium. Men svårigheten andra lag att upprepa denna framgång var snabbt misskrediterad kall fusion och eftersom endast en liten grupp forskare fortsatte att arbeta i ämnet. Genom att be DOE att titta på deras resultat hoppades dessa dödar få forskarkrediter, men deras önskan skulle förmodligen bara delvis uppfyllas. Om två tredjedelar av experterna inte var övertygade om verkligheten i kärnreaktioner i genomförda projekt, nästan alla av dem sade några mycket specifika aspekter av kall fusion (som frågan om beteendet hos väte i närvaro av metaller) förtjänat att övervägas för vidare arbete. NYT 02 / 11 / 04 (Bevis på kall fusion förblir ofullständig, nya granskningsfynd)

http://www.nytimes.com/2004/12/02/science/02fusion.html


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *