Koldioxid som kom från förkylningen


Dela den här artikeln med dina vänner:Ett team av rymd- och geovetenskap Department vid University of Washington (Seattle) föreslår att ompröva kraftigt högre halt av organiskt kol i marken mycket höga breddgrader.


Sudha Brown

Medan lagren tidigare beräknats till 1 miljarder ton i det perifera området av den arktiska öknen och 17 miljoner i den arktiska öknen själv, Ronald Sletten och kollegor föreslår 8,7 och 2,1 miljarder ton respektive för dessa två områden .

De baseras på resultaten av ett fältarbete som genomförts under tre år i följd på ett område av 365 km2 i Nordvästra Grönland.

Till skillnad från tidigare studier, proven av permafrost analyser är inte gränser i matjord (de första 25 centimeter) men togs ut upp till en meter djupt.

Forskarna blev då överraskade att notera närvaron av höga halter av organiskt kol i jordens nedre horisonter.
Enligt dem skulle denna begravning av kol bero på ett fenomen "kryogen blandning".

Naturligtvis representerar den undersökta sektorn bara lite mer än 0,01% av området för berörda polarområden på världsnivå. Men om giltigheten av extrapolering gjordes av ett team med Dr Sletten bekräftas smältning av permafrosten inträffa massiv gasutsläpp växthus, positiv återverkan mycket mer dramatisk än väntat på den globala uppvärmningen.

Detta arbete presenterades vid hösten sessionen av den amerikanska geofysiska unionen (San Francisco, 5-9 december).


källa


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *