Ungern flyttar till biomassa


Dela den här artikeln med dina vänner:

Pécs kraftverk i södra Ungern lämnar gradvis förorenande kol till förmån för trä. Sedan augusti 2004, en av fyra pannor av anläggningen drivs med trä, andra fortfarande brinnande gas och kol. Vedpannan är en kraftvärmepanna som värmer mycket av denna stad 170.000 invånare levererar ånga 22 stora företag och ger elkraft 50 180 megawatt på anläggningen. Kolpannan måste stoppas permanent på våren. Förhöjningen av utsläppets kvalitet i atmosfären kommer att vara mycket viktig. Dessutom reagerar denna omvandling också på lusten att hitta nya energikällor, när lokala gruvor stängs. Men biomassa betyder inte nödvändigtvis slutet på hot mot miljön. En panna brinner mycket, och lokala ekologer oroar sig för de ungerska skogarna. Lösningen skulle vara att plantera träd på outvecklat mark eftersom Europeiska unionen begränsar medlemmarnas jordbruksproduktion. Eller att bränna en spannmål, Elymus elongata, utvecklad av ett ungerskt forskningsinstitut.

Släpp, 08 januari 2005 (sammanfattning) Antoine Blouet http://www.enviro2b.com/


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *