Hypotes av termolys av vatten


Dela den här artikeln med dina vänner:

Nyckelord: pantone motor, pantone process, operation, antaganden, föroreningsminskning, konsumtion.

För att försöka sätta stopp för de olika spekulationer som rör pantonprocessen, är det här en serie fakta och vissa om de vetenskapliga hypoteser som kan göras kring denna process.

Nedbrytning av vatten genom termolys

Den första sönderdelningen av vatten gjordes av Lavoisier, genom att passera vattenånga på järn uppvärmd till röd (termolys). Därmed fastställde han att vatten inte är ett element utan en kemisk kropp bestående av flera element.

Termolysen av vattnet börjar bli signifikant gentemot 750 ° C, och det är totalt mot 3 000 ° C. Reaktionen producerar dioxygen och dihydrogen

2H2O ↔ 2H2 + O2

källa: wikipedia

Denna punkt av 750 ° C kan reduceras ytterligare genom närvaron av katalysator, såsom platina och krom. Spannmålsstål (kompletterat med cerium) skulle också vara en stark katalysator för termolys av vatten.


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *