Avhandling om våtförbränning och dess prestationer av Rémi Guillet

Den våta förbränningen och dess föreställningar 232-sidor i .pdf-uppsats presenterad för att erhålla titeln doktor vid universitetet Henri Poincaré, Nancy 1 i maskinvetenskap och energikemi. Av Rémi GUILLET. Nyckelord: våtförbränning / förbränning / fuktighet / hygrometri / miljö / effektivitet / energi / termisk process / kväveoxider [...]

Förbränning och vatten, föroreningar och effektivitet

Om brinnande och vatten ...
Av Rémi Guillet (03 / 03 / 2012)

Le bränslen och andra bränslen har inte slutat "flamma", vilket inducerar återupptagandet av återkommande debatter (se Wikipedia) som den som är kopplad till en viss tro på en mer eller mindre mystisk effekt av "vattendopning" "(Eller annan effekt som härrör från placering på motorer eller annan brännare av en enhet mer eller mindre" [...]

Uppsats av Parisens miner: Förbränning av bränsleolja och vatten

Bidrag till förbränning av vattenemulsioner i tung eldningsolja. Uppsats av Mines of Paris presenterades i mars 2008 av D. Tarlet för att få doktorsexamen i Paris-specialiseringen "Energetics". .pdf av 230-sidor. Sammanfattning Tunga bränsleoljor, använda oljor eller animaliska fetter utgör [...]

Förbränning i fuktig luft: förklaringar och prestanda

Ångpump och våtförbränning: förklaringar och prestanda Av Rémi Guillet. Ångpumpen har initierat forskning och utveckling på kondensvärmeväxlare (förbränningsprodukter) i början av 1970s år, för att begränsa den atmosfäriska kondensationen av rök av det nya bränslet som var, [...]

En bränsleoljekedja utan föroreningar inspirerade av inre vattendopning

Vid bränning av olja (gasolja) är en av förbränningsprodukterna vattenånga. Denna vattenånga glöms också ofta när vi pratar om utsläpp av förbränning av kolväten, men ånga har stor inverkan på klimatet (se förbränningsekvationer och CO2), men det här är inte [ ...]

Ionisering av vattenånga och gillier-pantone-motor, rätt att svara på Science et Vie

Offentliggörande av den orubbliga rätten att svara i Science et Vie efter artikeln "Motorantone "i november 2007 av Julien Rochereau.

Denna artikel handlar om en orubblig rätt till svar efter artikeln Pantone of Science and Life i november 2007. Faktum är att Christophe Martz och Julien Rochereau bidrog avsevärt för att underlätta utvecklingen av S & V artikeln men resultatet var ganska nedslående (se vår [...]

Pantone motorteori om kavitation, avkoppling, supersonisk chockvåg i reaktorn

Hypotes förklaring av driften av reaktorn genom Pantone Gillier-kavitation och expansion av tvåfasblandningen (ånga inte överhettad vatten) följt av en chockvåg av ljudskompression joniserande gasblandningen. Denna teori, som återstår i hypotesen, skulle komplettera teorin om jonisering av vattenånga. Dokument utgår på begäran av författaren, [...]