Ånggenerator, design och realisering

Instant steam generator för att driva ett GP-system (Gillier Pantone): tips frånförverkligande

GP + -systemet är en utveckling av vattendopning med bubbler, kallad GP-systemet (till ära av sin första experimentator, jordbrukaren Antoine Gillet) ersätter den skrymmande bubblan av en ånggenerator.

Den ursprungliga idén kommer från

Ånggenerator, princip och fördelar

Princip för driften av GP Plus-systemet: en snabb ånggenerator förimitera ett GP-system (Gillier Pantone)

GP + -systemet är en utveckling av vattendopning med bubbler, kallad GP-systemet (till ära av sin första experimentator, jordbrukaren Antoine Gillet) ersätter den skrymmande bubblan av en ånggenerator.

Den ursprungliga idén kommer från