Ånggenerator, design och realisering

Instant steam generator för att driva ett GP-system (Gillier Pantone): tips frånförverkligande

Den "PG +" systemet är en utveckling av vattenbubblare med dopning, kallas GP-systemet (för att hedra sin första försöks bonden Antoine Gillet) genom att ersätta den skrymmande bubblare med en ånggenerator.

Den ursprungliga idén kommer från

Ånggenerator, princip och fördelar

Princip för driften av GP Plus-systemet: en snabb ånggenerator förimitera ett GP-system (Gillier Pantone)

Den "PG +" systemet är en utveckling av vattenbubblare med dopning, kallas GP-systemet (för att hedra sin första försöks bonden Antoine Gillet) genom att ersätta den skrymmande bubblare med en ånggenerator.

Den ursprungliga idén kommer från