Introduktion och definition av solenergi


Dela den här artikeln med dina vänner:Solenergi
Nyckelord: panel, sol, termisk, solceller, energi, ren, paneler, sol, förnybar, sol, stråle, outtömlig

Introduktion

Solen "skiner" på jorden varje år 40 000 gånger energin behöver den mänskligheten konsumerar i form av fossila bränslen.

Trots detta förblir solenergi ett relativt outvecklat område.

Samhällelig medvetenhet gör det emellertid en mjuk energi i framtiden (även om den är känd och används under årtusenden).

Således har Tyskland investerat mycket i denna energi och Friburg, på franska gränsen i Alsace, har blivit "solens huvudstad" för att inte säga "Solens huvudstad".

Det finns 3-användningar av solenergi:

  • värmeproduktion: "solvärme",
  • elproduktion: "solceller"
  • Produktionen av en rörelse: "mekanisk sol".

Många undersökningar pågår på dessa 3-områden, främst för fotovoltaik.

Faktum är att effektiviteten hos fotovoltaiska celler är ganska låg, av storleksordningen 20% maximalt för militär användning och 10 15% (stort maximum) för civila användningar. Låg effektivitet innebär att många förbättringar är möjliga inom detta område. Och solfotovoltaisk forskning är kortfattad ...

Solvärme är vanligare än solceller, taxor och lönsamheten för solceller är så låga (för att inte tala om problemen med energilagring) att det i allmänhet är begränsat till isolerade platser ...


3 typer av solenergi mer detaljerat:

Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *