Starta en kampanj för att minska franskt hushållsavfall


Dela den här artikeln med dina vänner:

Regeringen attackerar franska soporna: Ekologins minister Nelly Olin lanserade måndag en kommunikationskampanj för att stampa skräpberget och växte 1% per år.

Varje fransk person producerar i genomsnitt 1 kg avfall per dag, dvs 360 kg per år, varav endast 12% återvinns och 6% omvandlas till kompost. Trots sortering kommer 80% av avfallet fortfarande att deponeras eller förbränns utan någon annan form av behandling.

Bearbetningskapaciteten är dock vid mättnad och uppbyggnaden av nya fabriker eller dumpar står inför befolkningernas motstånd.

För att bryta dödläget, avser Olin att "involvera franska". Klart, köp bättre och kasta mindre.

Ministern skall sträva efter att passera mängden avfall som deponeras eller förbränns 290 kg per capita per år 250 kg 5 år 200 10 kg i år.


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *