Bäver kommer att cirkulera i 2007?


Dela den här artikeln med dina vänner:

Enligt information från inrikesministeriet i Niedersachsen räknar en antikärnförening, BI, en ny transport av 12 CASTORS till Gorleben-lageret.

I 2007, BI och operatörer Gorleben inte längre räkna med ingen leverans har hög radioaktivitet avfall till Gorleben och från Frankrike. I själva verket är nya behållare som behövs för att ta hem det radioaktiva avfallet från Frankrike eftersom förglasat avfall kommer att föras tillbaka till Tyskland från 2007 blir varmare och radioaktivt (de kommer inte att ha kylts så länge i mitten upparbetning). Det är därför nödvändigt att tillverka nya behållare som då måste kontrolleras och godkännas av strålskyddskontoret. Tillverkningen kan då börja. Det bör inte finnas några transporter från Frankrike till Gorleben i 2007.

Dock meddelade aktionskommitté att det kan finnas något trots en konvoj av 5 2007 bäver, bärande avfall från tidigare Karlsruhe upparbetningsanläggningen i lagret Niedersachsen. Men förglasningsanläggningen, som tjänar till att smälta rester av upparbetning i glaset, är fortfarande i experimentfasen.


Källor: Die Tageszeitung - 06 / 06 / 2006
Redaktör: Valerie Bichler, valerie.bichler@diplomatie.gouv.fr


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *