Jordbrukskooperativ i Picardie samlas för att främja biomassa.


Dela den här artikeln med dina vänner:

22 picardes kooperativ födde Coopénergie® Picardie Cooperative Union för att utveckla biomassaförsörjningskedjor i linje med industrins och samhällets behov i regionen.

I en tid när biomassan talar om henne genom biobränslen, trä energi eller jordbruksmaterial, 22 Picardie fackföreningar samlas kring Coopénergie® Cooperatives Union Picardie. Skapas under ledning av den regionala Federation of Agricultural Cooperatives (ACBF) i Picardie har Kooperativa Förbundet två syften: att skapa sektorer ekonomisk och hållbar biomassa och vara ett tekniskt verktyg för dessa sektorer.
Coopénergie vill göra länken mellan bönder och industrier eller samhällen som vill starta ett biomassprojekt. Facket kommer att säkerställa å ena sidan att garantera jordbrukarna en rättvis och konsekvent ersättning och å andra sidan att säkerställa ett livskraftigt och hållbart utbud till slutkunderna. I detta syfte kommer Coopénergie att ansvara för organisering av förvaltning och distribution av biomassa i syfte att utveckla lokala projekt. Coopénergie kommer därför att ansvara för att utarbeta resursplaner för de olika projekten, upphandla biomassvolymer för sina medlemskooperativ och övervaka de olika anbudsinfordran i regionen.

Läs mer


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *