De två Normandiepartnerna för en pol av konkurrenskraft "motorisering"


Dela den här artikeln med dina vänner:

Övre och Nedre Normandie har kommit ihop som kandidater för att skapa ett konkurrenskraftskluster som är inriktat på motorisering, som heter "energi, framdrivning och hållbar utveckling". Denna uppdelning kan baseras på den lokala industrin som har betydande institutioner specialiserade på oljeraffinering (Total, Exxonmobil), el (tre kärnkraftverk), fordonsindustrin (Renault, PSA) och rymd (Snecma, Hurel Hispano). Inklusive underentreprenörande små och medelstora företag beräknas denna potential till runt 350-företag. Till dessa industrianläggningar kompletteras genom att utbilda organisationer som INSA Rouen och laboratorier som Inter Research Complex Aerothermochemistry (Coria) Rouen och National Technological Research Center (NTRC) på material av Caen. Sammanslutningen av Madrillet Technopole i Rouen specialiserad på förbränning i motorerna var ansvarig för sammansättningen av projektet. På hösten lanserade regeringen ett projekt för att uppmuntra företag, utbildningsorganisationer och forskningslaboratorier i regionerna för att skapa konkurrenskraftsklyftor. Dessa kluster vars ansökan ska lämnas in till februari 28 kommer att gynnas av subventioner och skatteincitament.


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *