Energibesparing: Vanliga frågor


Dela den här artikeln med dina vänner:

Världs energiförbrukningen växer explosivt. Vissa länder, särskilt i Asien, upplever en spektakulär ekonomisk utveckling, som åtföljs av en ökad energiförbrukning (Kina bör överskrida den i Europa i 2010).
Den nuvarande energibesparingspolitiken motiveras av utarmningen av vissa resurser, ekonomiska och geopolitiska överväganden och miljöhänsyn. Den intensiva konsumtionen av fossila bränslen har faktiskt lett till en utarmning av dagens exploaterbara resurser, medan förbränningen förorenar luften och producerar växthusgaser. Dessutom försvagas ekonomierna i många länder av deras beroende av olje- och gasexporterande länder.
Energibesparingar kan emellertid endast beaktas i ekonomiskt utvecklade länder. Idag har 2 miljarder inte tillgång till el ännu.
Kan alternativa energier (geotermisk, vind, sol, hav, etc.) ersättas massivt för fossila bränslen? Vilka sektorer finns tillgängliga för energibesparingar? Vad kan vara effekten av energibesparingspolitiken?

Läs en rad frågor / svar på webbplatsen www.science-decision.net
eller ladda ner direkt .rtf


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *