Förenta staterna vägrar att begå sig efter Kyoto


Dela den här artikeln med dina vänner:

Försvarsmakten av miljöaktivister, USA på tisdag november 28 november i Montreal, avvisade det internationella samfundets initiativ att följa upp Kyotoprotokollet om att minska utsläppen av växthusgaser.

Samlades i Quebec metropol fram 9 December som en del av FN: s konferens om klimatförändringar, om 10 000 delegater och medlemmar av miljöorganisationer diskutera uppföljningen av Kyotoprotokollet, som löper ut i 2012 .

« Les Etats-Unis sont opposés à toutes ces discussions », a déclaré, lors d’un point de presse, Harlan Watson, le chef de la délégation américaine, réaffirmant la position de son pays. Il a précisé que les Américains ne voulaient pas d’une approche incluant des « objectifs » et un « calendrier » pour réduire les émissions des gaz à effet de serre.

Läs mer

Note d’econologie : à quand la « taxe Kyoto » ? Elle pénaliserait l’importation des produits des pays pollueurs « hors-Kyoto » vers les pays moins pollueurs « Kyoto » dont la compétitivité des grandes entreprises est forcément plombée par le protocole.


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *