Energimärken går till återförsäljare


Dela den här artikeln med dina vänner:

Meddelas av regeringen i juli 2004 börjar energimärkena dyka upp på återförsäljare.

Obligatorisk på nya bilar som presenteras i utställningslokaler i maj 14 2006, kommer det att göra det möjligt för Frankrike att uppfylla sitt åtagande enligt Kyotoprotokollet om utsläpp av växthusgaser.

Graderad från A till G, motsvarar denna energimärkning som för vissa hushållsprodukter. Det informerar köparna en överblick över hur mycket CO2 emitteras per kilometer av fordonet. Denna gas är direkt ansvarig för global uppvärmning, så detta är en ekologisk mätning och information.

Citroën kommer inte ha väntat tills 14 sista dag i maj för att utrusta sina försäljningsställen med reglerande energimärken. Den tidiga genomförandet av denna åtgärd har redan börjat sedan slutet av december 2005 och sprids mycket snabbt, så att hela nätverket Frankrike är utrustat under februari månad, långt före det datum som regeringen bestämt.

Denna nya märkning kommer sannolikt att ha en skadlig effekt på bilarna med stor förskjutning, som är extremt förorenande enligt vissa.


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *