Les glaciers himalayens, réservoirs de l’Asie, menacés d’assèchement


Dela den här artikeln med dina vänner:

Edmund Hillary et le sherpa Tenzing Norgay tentaient aujourd’hui d’escalader l’Everest, ils s’épargneraient 5 kilomètres d’ascension sur le périlleux glacier Khumbu, qui a reculé d’autant depuis leur exploit de 1953. Surnommé le »château d’eau de l’Asie », le massif himalayen voit fondre ses glaciers, sous l’effet du réchauffement. Le Fonds mondial pour la nature (WWF), qui a rassemblé trois études portant sur l’Inde, le Népal et la Chine, s’en alarme, dans un rapport rendu public le 15 mars.
Himalayas glaciärer, som täcker 33 000 km2, foder sju stora floder i Asien: Ganges, Indus, Brahmaputra, Salween, Mekong, Yangtze (Blue River) och Huang He (River gul). De 8,6 miljoner kubikmeter som årligen sjunker toppar ger sötvatten till miljontals människor. Den accelererade smältningen av glaciärer kan innebära mer översvämningar för dem under de första decennierna, innan en brist följder.
Vattenkraft, jordbruk, vissa industrier beror direkt på sötvattenförsörjning: den ekonomiska effekten kommer att vara väsentlig, oroar WWF, som kräver regional samarbete i frågan.

Förstörelsen fortskrider
Prognoser på ett sekels show för Indien en kontrastad situation i tid och rum: i övre Indus kommer flödet att öka från 14% till 90% under de första decennierna innan de minskar i samma proportioner. här på 2100. För Ganges kommer uppströmsdelen att uppleva samma typ av variation, medan i nedströmszonen, där vattenförsörjningen huvudsakligen beror på monsunregn, kommer inverkan av avlastning att vara praktiskt taget försumbar.
Dessa skillnader är att glacialt smältvatten är endast 5% av flödet av indiska floder, men det bidrar i hög grad till deras reglering, särskilt under torrperioden. Således till Ganges, skulle förlust av glacial smältvatten minska andelen två tredjedelar från juli till september, vilket skulle innebära en brist på vatten för miljontals människor och 500 37% av indisk påverkar bevattnade grödor ger rapport.
Le WWF souligne aussi les risques accrus de vidange subite de lacs glaciaires. Suralimentés en raison de la fonte des glaces, ceux-ci sont en effet plus susceptibles de rompre les digues naturelles qui les contiennent. Et d’entraîner des inondations catastrophiques en contrebas, parfois sur des dizaines de kilomètres. Sur les 229 glaciers identifiés dans le bassin d’Arun, au Tibet, 24 « sont potentiellement dangereux », note le rapport.
I Kina upplever Yangtze- och Yellow River-bassängerna en nedgång i våtmark och sjöområden. Förstörelsen fortskrider. Den gula floden kunde inte nå havet för 226 dagar i 1997, rekordår.
« Toutes les observations concordent », confirme Yves Arnaud (IRD, laboratoire de glaciologie de Grenoble). Les données topographiques et satellitaires qu’il a lui-même analysées montrent une diminution de l’épaisseur des glaciers himalayens variant de 0,2 m à 1 mètre depuis cinquante ans…

källa: LeMonde.fr


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *