Jordsjukdom


Dela den här artikeln med dina vänner:

Hubert Reeves
Format: Paperback - 260 sidor - Utgivare: Seuil (1 April 2003)

Reeves sjukdom

Vår planet är dålig: den globala uppvärmningen, utarmning av naturresurser, markföroreningar och vatten som orsakas av de civila och krigsindustrin, rikedom skillnad, undernärda män, utdöende hastighet av levande arter skrämmande, etc.

Är situationen verkligen dramatisk? Vad ska man tänka på avhandlingar som bestrider denna pessimism?

Baserat på de mest trovärdiga vetenskapliga uppgifterna - och deras osäkerheter - utarbetar Hubert Reeves en noggrann bedömning av hot mot planeten. Hans diagnos är alarmerande: om livet på jorden är robust är det framtiden för den mänskliga arten som är ifrågasatt. Det mänskliga äventyrets öde, som började för miljontals år sedan, kommer det att spelas inom några decennier? Vår framtid är i våra händer. Vi måste reagera, och snabbt, innan det är för sent.

Ekologi kommentarer
Strängheten hos en erkänd astrofysiker i tjänst av ett problem för ofta mildras eller ignoreras av många forskare.


Facebook kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *